Smaksgaranti - rask levering - kvalitet fra norsk produsent

MYO Nutrition AS
komplett produsent og leverandør av avansert høykvalitets sportsernæring

Totalleverandør
Vi gjør vårt ytterste for å kunne tilby våre kunder et bredt utvalg av produkter for økt ytelse og fremgang i forbindelse med trening, fysisk aktivitet og vektkontroll. Hvis det er produkter du ikke finner i vårt varesortiment vil det være fordi vi ikke finner effekten til produktet godt nok dokumentert, eller at kundegrunnlaget er for lite.

Enkelt - Raskt - Sikkert
MYO sine produkter kan kjøpes på utvalgte butikker over hele landet og direkte på vår nettside. Alle våre varer er lagerførte varer og kan leveres raskt til ditt nærmeste postutleveringssted. Normal leveringstid er 2-5 dager etter at du har lagt inn bestilling (ordre sendes fra oss innen 24 timer på virkedager). Det er din garanti for at din leverandør jobber systematisk mot oppsatte miljø og kvalitetsmål. Vi prøver alltid å gjøre vårt ytterste for å gi deg god service, uansett om du holder til i Nord-Norge, på Vestlandet eller på sentrale Østlandsområdet.

Administrasjon
Hovedkontor: 7224 Melhus
Styrets tilholdssted: Trondheim

Organisasjonsnummer: NO 990 570 183 MVA
Bankkontonummer: 6401 06 59823
Bank: Nordea
Daglig leder: Kurt Wedø
 
Produktutvikling/råvare
MYO produktutvikling ledes av norges mest erfarne produktutvikler av denne type produkter. Produktene er derfor tilpasset norske forhold og krav til f.eks sammensettning, smak og kvalitet. Dette gjør at våre kunder alltid er garantert de beste produktene og råvarene på markedet. Gjennom et sammarbeide med vår partner i USA som er en av USA’s ledende aktører innenfor sportsernæring, har vi i tillegg tilgang til ernæringsfysiologer og produktutviklere som kan bidra med ytteligere informasjon og ny kunnskap ved ny- og vidreutvikling av produkter.

Produksjon
Alle spiselige MYO-produkter er per d.d produsert i Norge/EU, d.v.s at vi har nær kontakt med våre produsenter. For deg som kunde gir dette trygghet, spesielt i forhold til å unngå forurensninger i produktene. Hoveddelen av produksjonen skjer hos vår sammarbeidspartner på Østlandet.

Logistikk
Varelager og logistikkfunksjonen drives av proffesjonellt logistikkfirma.

Internkontroll
MYO har etablert rutiner for oppfølging av alle rutiner som ligger under HMS forskriftene. MYO setter også som krav at alle som leverer produkter til MYO må oppfylle disse forskriftene. Et godt gjennomført HMS system gir gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester samt kvalitet i arbeidet og resultater. Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) dreier seg om. HMS rutiner er kvalitetsarbeid i praksis.

Eksempel på lover under det generelle HMS lovverket:
- Arbeidsmiljøloven
- Forurensningsloven
- Produktkontrolloven
- Genteknologiloven
Lover og forskrifter for produksjon av spiselige produkter:
http://www.mattilsynet.no/regelverl/lover
 
Miljømålsettning
Oppfylle eller overgå krav i gjeldende miljølovgivning og øvrige miljøkrav som bedriften berøres av. MYO skal bidra til en langsiktig holdbar utvikling gjennom å minske miljøpåvirknigen, forebygge forurensning og stadig forbedre virksomheten.

Grønt miljøpunkt
MYO er medlem av Plastretur AS, Norsk returkartong AS for emballasjekartong og Norsk Resy AS. Dette forsikrer deg om at MYO følger sitt ansvar for innsamling og gjenvinning av plast, kartong og elektriske artikler.
 
Postadresse
MYO Nutrition AS, Drammensv. 64, 7224 Melhus (Se kart)
 
Åpningstider
Mandag til fredag 08.00 - 16.00

Bestillinger
Web: www.myo.no
 
Kundesupport
Telefon: +(47) 41 41 88 18 (husk å skrive inn navn og evt. kundenr. hvis du sender sms)